Oorontstekingen

  • Plaatsen van oorbuisjes (transtympanale drains of diabolo’s)

Correctie van flaporen/afstaande oren

Gehooronderzoek, tinnitus en duizeligheid

  • Verminderd gehoor, lawaaischade
  • Oorsuizen (tinnitus), overgevoeligheid voor lawaai (hyperacusis), drukgevoel in de oren
  • Duizeligheid, benigne paroxysmale positievertigo (BPPV), ziekte van Menière
  • Gehoortesten (audiometrie, tympanogram, oto-akoestische emissies, BERA)
  • Evenwichtsonderzoek
  • Voorschrift hoorapparaten