Keelontsteking

  • Wegname amandelen (tonsillectomie)

Stemproblemen

  • Heesheid
  • Stembandletsels (knobbeltjes, poliep, cyste, leukoplakie)

Taalachterstand, achterstand lezen, rekenen of schrijven

  • Afleveren voorschrift logopedie